آموزش امنيت اطلاعات در بندر شهيد رجايي

به همت واحدهاي حراست و آموزش مجتمع بندري شهيد رجايي، در تاريخ 1388/5/7 از ساعت 9 تا 12:30سمينار آموزشي آشنايي با سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در سالن اجتماعات بندر شهيد رجايي برگزار شد و بيش از 100 نفر از مديران و کارشناسان بنادر شهيد باهنر، شهيد رجايي و لنگه در اين سمينار حضور يافته و با استاندارد ايزو 27001 و ايزو 27002 آشنا شدند.

بعد از ظهر مورخ 1388/5/7 نيز از ساعت 14 تا 15:30 شوراي اداري مجتمع بندري شهيد رجايي موضوع جلسه خود را به فراگيري امنيت اطلاعات و آشنايي با ISMS اختصا ص داد و حيدرعلي کورنگي مدرس اين سمينار و قائم مقام مدير عامل مجتمع فناوري هاي پيشرفته شهيد علم الهدي ضمن مطلوب ارزيابي نمودن سطح دانش کارشناسان بنادر مزبور، نحوه پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات و استاندارد ايزو 27001 و ايزو 27002 را تدريس نمود و در پايان به سؤالات حاضرين پاسخ گفت.