آموزش امنيت اطلاعات در سيمان هرمزگان

در تاريخ 1387/10/12 دوره آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات و استانداردهاي ايزو 27001 و ايزو 27002 در شرکت سيمان هرمزگان برگزار گرديد.

در اين سمينار يک روزه که به دعوت جناب آقاي احمدي مدير محترم حراست و با مساعدت جناب آقاي مهندس رباني مديرعامل محترم و  با پيگيري هاي جناب آقاي بهبوديان کارشناس محترم آموزش شرکت سيمان هرمزگان برگزار گرديد، معاونين و مديران ارشد اين شرکت با آخرين استاندردهاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات آشنا شدند.

آقاي احمدي مدير محترم حراست آن شرکت در گفتگو با روابط عمومي شبکه علمي غرب آسيا برگزاري اين دوره را در راستاي ايجاد راهبردهاي پدافند غيرعامل شرکت سيمان هرمزگان مفيد و مؤثر دانست و خاطر نشان ساخت برگزاري چنين دوره هايي مي تواند در راستاي ارتقاء سطح دانش امنيتي مديران، رؤسا و کارشناسان شرکت هاي بزرگ مفيد و مؤثر باشد.

آقاي احمدي اين دوره را مفيد ارزيابي نمودند و از همکاري شبکه علمي با شرکت سيمان هرمزگان قدرداني نمودند.

شرکت سيمان هرمزگان در آينده اي نزديک دوره مشابهي را براي کارشناسان خود اجرا خواهد نمود که اين دوره نيز توسط آقاي حيدرعلي کورنگي تدريس خواهد گرديد.
شبکه علمي غرب آسيا از زحمات بي شائبه جناب آقاي مهندس اميني، مدير کارخانه سيمان هرمزگان ، جناب آقاي مهندس رباني مديرعامل، جناب آقاي بهبوديان کارشناس آموزش و جناب آقاي احمدي مدير حراست و همچنين کليه معاونين، رؤسا و مديران آن مجموعه صميمانه قدرداني مي نمايد.