آموزش حراست فناوري اطلاعات درجه 2

در روزهاي هيجدهم و نوزدهم اسفندماه 87 کارگاه آموزشي درجه دو حراست فناوري اطلاعات در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

در اين دوره دو روزه تعدادي از مديران و کارشناسان بخش هاي دولتي و بانکي کشور با مباني حراست فناوري اطلاعات آشنا شده و نحوه مقابله با هک ها و جاسوسي هاي الکترونيکي درجه چهار را فراگرفتند.

شبکه علمي غرب آسيا اميدوار است با برگزاري دوره هايي مشابه اين دوره، سطح دانش مديران و کارشناسان حراست و حراست فناوري اطلاعات کشور عزيزمان به گونه اي ارتقاء يابد که امکان نفوذ به شبکه ها و سامانه هاي رايآنه اي و جاسوسي الکترونيکي را به حداقل برساند. ان شاء الله .