آموزش حراست فناوري اطلاعات

در تاريخ 1386/8/10 بخشنامه محرمانه شماره 13711-86/م/38505  معاون اول محترم رئيس جمهور صادر و به کليه بخش هاي دولتي و غير دولتي ابلاغ گرديده و بند هشت آن بخشنامه اشعار مي دارد کليه دستگاهها موظفند با همکاري واحد حراست ، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به ايجاد حراست فناوري اطلاعات دستگاه خود اقدام نمايند ولي متاسفانه بسياري از بخش هاي مسؤل تاکنون موفق به ايجاد اين واحد نگرديده اند لذا شبکه علمي غرب آسيا با نظارت دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي اقدام به برگزاري دوره آموزشي دو روزه  درجه 2 آشنايي با مباني حراست فناوري اطلاعات  نموده است.

هدف از برگزاري اين دوره آشنا سازي مديران و کارشناسان حراست و حفاظت اطلاعات با مفاهيم سيستم مديريـت امنيت اطلاعات و همچنين نحوه سنجش ضريب امنيتي شبکه هاي رايانه اي و سيستم هاي اطلاعاتي است.
پيش نياز اين دوره آشنايي با کامپيوتر و اينترنت بوده و ثبت نام آن صرفاً براي مديران و کارشناسان حراست و حفاظت اطلاعات مجاز مي باشد . 

روزهاي يکشنبه و دوشنبه مورخ هيجدهم و نوزدهم اسفندماه 1387

تلفکس ثبت نام : 02188937117