آموزش خانم هاي خانه دار

 دومين گروه خانم هاي خانه دار منطقه يک تهران در دوره آموزشي آشنايي با کامپيوتر، اينترنت و تجارت الکترونيک شرکت نمودند.

اين دوره که توسط کارشناسان واحد آموزش شبکه علمي برگزار شد، به مدت 60 ساعت به طول انجاميد.

شرکت کنندگان در اين دوره علاوه بر آشنايي با کامپيوتر و اينترنت،با راه اندازي و مديريت فروشگاه الکترونيک آشنا شدند.
در پايان اين دوره که توسط خانم الناز بوستاني تدريس گرديد، به قبول شدگان، گواهينامه پايان دوره اعطا گرديد.