آموزش سازمان الکترونيک در کرمان

در روزهاي دوم و سوم شهريورماه 87 گروه صنايع سيمان کرمان براي مديران و کارشناسان خود دوره آموزشي 18 ساعته سازمان الکترونيک (E-Organization) برگزار نمود.

اين دوره که توسط مدير شبکه علمي غرب آسيا (آقاي کورنگي) تدريس گرديد اولين دوره آموزشي استاني سازمان الکترونيک محسوب مي شود. پيش از اين شرکت مخابرات ايران در اين خصوص اقداماتي به عمل آورده بود.

شبکه علمي غرب آسيا مراتب قدرداني خود را از سخت کوشي و ميهمان نوازي مدير محترم آموزش و توسعه منابع انساني گروه صنايع کرمان جناب آقاي محمود شادبهر اعلام مي دارد و ابراز اميدواري مي نمايد، اقدامات ارزنده اين مدير فرهيخته الگويي باشد براي ساير مديران محترم بخش هاي اقتصادي کشور عزيزمان. ان شاء الله.

در خاتمه اعلام مي دارد مديران و کارشناسان محترم گروه صنايع سيمان کرمان در اين دوره دو روزه با مباحث زير آشنا شدند.

الف) سازمان ، منابع سازمان و تعاريف آنها

ب) تعريف سازمان الکترونيک

ج) ويژگيهاي سازمان الکترونيک

1- مبادله الکترونيکي داده ها

2- اتوماسيون اداري

3- کار و کارمند از راه دور

4- ميز کار الکترونيک

5- کنفرانس و جلسات الکترونيک

6- کتابخانه الکترونيک

7- روابط عمومي الکترونيک

8- مرکز آموزش الکترونيک

9- مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک  (E-CRM)

10- پيمان سپاري (Out Sourcing)

11- مديريت زنجيره تامين الکترونيکي (E-SCM)

د) مراحل رشد و تکامل و تحقق سازمان الکترونيک

مرحله اول- اطلاع رساني و حضور

مرحله دوم- تبادلات يکطرفه

مرحله سوم- يکپارچه سازي و تبادلات دو طرفه 

  • يکپارچه سازي عمومي، افقي، بين سازماني ، فرا سازماني 
  • مهندسي و طراحي مجدد فرايند هاي سازمان (BPR)

مرحله چهارم- تعاملات مالي 

مرحله پنجم- دگرگونی

درگاه (portal) سازمان

ه) سازمان مجازي

 و) برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)