آموزش هک و مقابله با آن

 با عنايت به بروز برخـي مشکلات امنيتي براي سيستـم هاي اطلاعاتـي بخش هاي دولتي، دانشگاهي و خصوصي، شبکه علمي غرب آسيا با نظارت دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي اقدام به برگزاري دوره آموزشي سه روزه درجه 4 آشنايي با هک  و مقابله با آن  نموده است.  

اين دوره آموزشي داراي دو بخش اصلي است :

1- معرفي روش ها و توانمندي هاي تکنولوژيکي هکـر ها و ابزارهايي که به وسيله آن به رايانه ها و شبکه هاي رايانه اي نفوذ مي نمايند.
2- ارائه راهکارهاي امنيتي مقابله با بسياري از حملات و نفوذهاي رايانه اي و الکترونيکي در راستاي ارتقاء سطح امنيت شبکه هاي رايانه اي .

زمان برگزاري دوره  : 
گروه اول : روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ هفتم، هشتم و نهم اسفندماه 1387
گروه دوم  : روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ بيست و يکم، بيست و دوم و بيست و سوم اسفندماه 1387

تلفکس ثبت نام : 02188937117