آموزش کاربري درجه دو لينوکس

بر اساس ماده 27 بخشنامه  شماره 31766/ت 33229 هـ  مورخ 5/4/84  معاون اول محترم رئيس جمهور با موضوع برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي ، پشتيباني از كاربرد برنامه هاي متن باز (Open Source)  در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و حمايت از ايجاد و توسعه صنعت مهندسي نرم افزار مبتني بر راه حل هاي متن باز به طور رسمي در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفته و شوراي عالي فناوري اطلاعات در راستاي توسعه کاربرد برنامه هاي متن باز خصوصاً لينوکس اقدامات ارزنده اي را معمول داشته است ولي تاکنون فقط تعداد معدودي از دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي بزرگ ، استفاده از سيستم عامل قدرتمند لينوکس را در دستور کار قرار داده اند و بسياري از سرويس دهنده ها همچنان بر بستر سيسستم عامل نا امن ويندوز قرار دارند.

لذا به منظور گسترش کاربرد سيستم عامل لينوکس در کشور و حرکت به سمت استقلال نرم افزاري، شبکه علمي غرب آسيا با نظارت دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي اقـدام به برگزاري دوره آموزشي سه روزه  کاربري درجه دو لينوکس نموده است. 

زمان برگزاري دوره  : روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم اسفندماه 1387

تلفکس ثبت نام : 02188937117