اولين کارگاه دو روزه آموزش کاربری سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور

اولين کارگاه دو روزه آموزش کاربری سایت ملي اطلاع رسانی مناقصات کشور در لابراتوار شبکه علمی غرب آسیا برگزار گرديد

اين کارگاه از تاريخ 1389/10/7 لغايت  1389/10/8 در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه  با حضور برخی از کارشناسان شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران برگزار گرديد.

مدرسین این دوره آقای مهندس راشد و آقای مهندس مشهدی بودند.