برگزاري دوره تجارت الکترونيک

در اواخر مرداد ماه 1387 نخستين دوره آموزش تجارت الکترونيک در مرکز آموزش شبکه علمي برگزار شد.

در اين دوره 16 ساعته که به مدت يک هفته به طول انجاميد، گروهي از مديران و کارشناسان دولتي و شرکتهاي سهامي عام با اصول تجارت الکترونيک و نحوه نصب و راه اندازي و مديريت يک فروشگاه الکترونيک (E-Shop) آشنا شدند.

مدرس اين دوره سرکار خانم دکتر احمدي بودند و در پايان دوره به کليه شرکت کنندگان، يک نسخه فروشگاه الکترونيک OSShop اهداء گرديد.

هم اکنون شرکت کنندگان در اين دوره آموزشي توانايي راه اندازي يک EShop دولتي يا خصوصي را دارا مي باشند.