برگزاری اولين کارگاه آموزشی ccna

اولين دوره آموزشي CCNA به مدت 50 ساعت از تاريخ 20/2/1390 تا 25/02/1390توسط آقاي ناصری تدريس گرديد. در اين کمپ 6 روزه مخاطبين که غالباً فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کامپيوتر بودند با مباحث ذيل آشنا شدند.

Describe how a network works

 • Describe the purpose and functions of various network devices
 • Select the components required to meet a network specification
 • Use the OSI and TCP/IP models and their associated protocols to explain how data flows in a network
 • Describe common networked applications including web applications
 • Describe the purpose and basic operation of the protocols in the OSI and TCP models
 • Describe the impact of applications such as Voice Over IP on a network
 • Interpret network diagrams
 • Determine the path between two hosts across a network
 • Describe the components required for network and Internet communications
 • Identify and correct common network problems at layers 1, 2, 3 and 7 using a layered model approach
 • Differentiate between LAN/WAN operation and features

Configure, verify and troubleshoot a switch with VLANs and interswitch

communications

 • Select the appropriate media, cables, ports, and connectors to connect switches to other network devices

and hosts

 • Explain the technology and media access control method for Ethernet networks
 • Explain network segmentation and basic traffic management concepts
 • Explain basic switching concepts and the operation of Cisco switches
 • Perform and verify initial switch configuration tasks including remote access management
 • Verify network status and switch operation using basic utilities (including: ping, traceroute, telnet, SSH, arp,

ipconfig), and SHOW & DEBUG commands

 • Identify, prescribe, and resolve common switched network media issues, configuration issues, auto

negotiation, and switch hardware failures

 • Describe enhanced switching technologies (including: VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q)
 • Describe how VLANs create logically separate networks and the need for routing between them
 • Configure, verify, and troubleshoot VLANs
 • Configure, verify, and troubleshoot trunking on Cisco switches
 • Configure, verify, and troubleshoot interVLAN routing
 • Configure, verify, and troubleshoot VTP
 • Configure, verify, and troubleshoot RSTP operation
 • Interpret the output of various show and debug commands to verify the operational status of a Cisco

switched network.

 • Implement basic switch security (including: port security, trunk access, management vlan other than vlan1,

etc.)

Implement an IP addressing scheme and IP Services to meet network

requirements in a medium-size Enterprise branch office network

 • Describe the operation and benefits of using private and public IP addressing
 • Explain the operation and benefits of using DHCP and DNS
 • Configure, verify and troubleshoot DHCP and DNS operation on a router (using both the CLI and SDM)
 • Implement static and dynamic addressing services for hosts in a LAN environment
 • Calculate and apply an addressing scheme including VLSM IP addressing to a network
 • Determine the appropriate classless addressing scheme using VLSM and summarization to satisfy

addressing requirements in a LAN/WAN environment

 • Describe the technological requirements for running IPv6 in conjunction with IPv4 (including: protocols, dual

stack, tunneling, etc).

 • Describe IPv6 addresses
 • Identify and correct common problems associated with IP addressing and host configurations

Configure, verify, and troubleshoot basic router operation and routing on

Cisco devices

 • Describe basic routing concepts (including: packet forwarding, router lookup process)
 • Describe the operation of Cisco routers (including: router bootup process, POST, router components)
 • Select the appropriate media, cables, ports, and connectors to connect routers to other network devices and

hosts

 • Configure, verify, and troubleshoot RIPv2
 • Access and utilize the router to set basic parameters.(including: CLI/SDM)
 • Connect, configure, and verify operation status of a device interface
 • Verify device configuration and network connectivity using ping, traceroute, telnet, SSH or other utilities
 • Perform and verify routing configuration tasks for a static or default route given specific routing requirements
 • Manage IOS configuration files. (including: save, edit, upgrade, restore)
 • Manage Cisco IOS
 • Compare and contrast methods of routing and routing protocols
 • Configure, verify, and troubleshoot OSPF
 • Configure, verify, and troubleshoot EIGRP
 • Verify network connectivity (including: using ping, traceroute, and telnet or SSH)
 • Troubleshoot routing issues
 • Verify router hardware and software operation using SHOW & DEBUG commands.
 • Implement basic router security

Identify security threats to a network and describe general methods to

mitigate those threats

 • Describe today’s increasing network security threats and explain the need to implement a comprehensive

security policy to mitigate the threats

 • Explain general methods to mitigate common security threats to network devices, hosts, and applications
 • Describe the functions of common security appliances and applications
 • Describe security recommended practices including initial steps to secure network devices

Implement, verify, and troubleshoot NAT and ACLs in a medium-size

Enterprise branch office network

 • Describe the purpose and types of ACLs
 • Configure and apply ACLs based on network filtering requirements using SDM and CLI
 • Configure and apply an ACL to limit telnet and SSH access to the router using SDM and CLI
 • Verify and monitor ACLs in a network environment
 • Troubleshoot ACL issues
 • Explain the basic operation of NAT
 • Configure NAT for given network requirements using SDM and CLI
 • Troubleshoot NAT issues

Implement and verify WAN links

 • Describe different methods for connecting to a WAN
 • Configure and verify a basic WAN serial connection
 • Configure and verify Frame Relay on Cisco routers
 • Troubleshoot WAN implementation issues
 • Describe VPN technology (including: importance, benefits, role, impact, components)
 • Configure and verify a PPP connection between Cisco routers