برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتی فضاهای سایبر در شرکت پخش فرآورده های نفتی سبزوار

 به همت جناب آقای مهندس افتخاری مدیر محترم شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار و با پيگيري جناب آقای مهندس نوروزی مدير محترم منابع انسانی و همکاری جناب آقای مهندس پاکدل مدیر محترم فناوری اطلاعات آن شرکت سمينار آموزش آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)در سالن کنفرانس شرکت پخش فرآورده هاین نفتی منطقه سبزوار از ساعت 8 صبح الی 16 برگزار گردید.


در این سمینار آموزش یک روزه که توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید حاضرین پس از آشنایی با تهدیدات سایبری سئوالات خود را مطرح و مدرس دوره پاسخ داد و بخش هایی از سند راهبردی آن شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت