برگزاری دوره آموزشی استقرار ISMS در شرکت دارو سازی اسوه

با همکاری سرکار خانم یگانه مسئول آموزش شرکت دارو سازی اسوه  دوره  نحوه استقرار سامانه امنیت اطلاعات ISMS مورخ 7، 14 و 21 مهر ماه 1391 با حضور کارشناسات و مدیران محترم آن شرکت در محل شرکت دارو سازی اسوه به مدت 3 روز  برگزار گردید .

این دوره سه روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.