برگزاری دوره افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) شرکت برق آذربایجان

دوره  دو روزه با عنوان افتا ( امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) و آشنایی با تهدیدات مرتبط با صنعت برق در فضای سایبر و مجازی و راههای مقابله و پیشگیری با آنها مورخ 30 مرداد ماه و 6 شهریور ماه 1392  در محل شرکت برق منطقه ای آذربایجان با حضور کارشناسان و مدیران آن شرکت با همکاری جناب آقای نیکنام مسئول آموزش محترم  برگزار گردید .

این دوره  دو روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.