برگزاری دوره امنیت اطلاعات در دبستان پسرانه شهید محمد باقر صدر

مورخ هفتم آبان ماه 1392 دوره یک روزه امنیت اطلاعات ويژه اوليا دانش آموزان دبستان شهید محمد باقر صدر در محل سالن سرای شهر آرا با همت مدیران محترم دبستان برگزار گردید.

این دوره یک روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی برگزار شد.