برگزاری دوره امنیت اطلاعات ويژه مدیران آبفا استان تهران

به همت شرکت آب و فاضلاب استان تهران دوره آشنایی با ISMS مورخ 30 مهرماه، 4تا 6 آبان 1392 ويژه 120 نفر از مديران  آن شرکت محترم در محل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار گردید .

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.