برگزاری سمينار آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبری در شرکت ملی مناطق نفت خيز

به همت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب سمينار آموزشی آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبريدر تاریخ 1391/4/21 در محل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ويژه کاربران و کارشناسان برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.