برگزاری سمینار يک روزه آخرین تهديدات امنيت فضای سایبری در پخش فراورده های نفتی ایران

 به همت شرکت پخش فراورده های نفتی ایران سمينار يک روزه آخرین تهديدات امنيت فضای سایبری در تاریخ 18/2/1391 در محل شرکت پخش فراورده های نفتی ایران برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.