برگزاری سمینار يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک پالایشگاه شازند

به همت شرکت پالایشگاه شازند سمينار يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک (Risk Assessing سیستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارایی های اطلاعات نرم افزاری)در تاریخ 10/7/1391 در محل شرکت پالایشگاه شازند برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.