برگزاری سمینار يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

به همت شرکت پخش فراورده های نفتی ایران سمينار يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک (Risk Assessing سیستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارایی های اطلاعات نرم افزاری)در تاریخ 13/2/1391 در محل شرکت پخش فراورده های نفتی ایران برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.