برگزاری سمینار يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک پتروشیمي شازند

 به همت شرکت پتروشیمی شازند سمينار يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک (Risk Assessing سیستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارایی های اطلاعات نرم افزاری)در تاریخ 10/2/1391 در محل شرکت پتروشیمی شازند برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.