برگزاری ششمين دوره آموزشی مقابله با هک و جاسوسی ( Risk Assessing ) سطح 12 ،11 و 10

دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونيک  ( Risk Assessing سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاری) سطوح 10، 11 و 12 مورخ 1391/9/22تا 1391/9/24در مرکز آموزش برای برخی مديران و کارشناسان سازمان بنادر و دريانوردی و سازمان صنايع هوا و فضا و …توسط مدرس این دوره آقای حيدر علی کورنگی برگزار گردید.