برگزاری همایش يک روزه آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبری شرکت ملی مناطق مرکزی ایران

 به همت شرکت ملی مناطق مرکزی ایران همایش یک روزه اخرین تهديدات امنيتي فضاي سايبری  در تاریخ 2/3/1391 در محل شرکت ملی منطق مرکزی ایران ويژه مديران برگزار گردید . این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.