برگزاری همایش يک روزه آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبری شرکت ملی مناطق مرکزی ایران

به همت شرکت ملی منطق مرکزی ایران همایش یک روزه اخرین تهديدات امنيتي فضاي سايبری  در تاریخ 1391/3/7 در محل شرکت ملی منطق مرکزی ایران ويژه روسای ادارات برگزار گردید . این سمینار یک روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.