برگزاری همایش يک روزه آشنایی با نحوه جلوگیری از تهدیدها در شبکه های رایانه ای

 به همت شرکت برق منطقه اي آذربايجان شرقي سمينار آموزشي آشنايي با نحوه جلوگيري از تهديدها در شبکه هاي رايانه اي در تاریخ 1391/4/13در محل شرکت برق منطقه اي آذربايجان شرقي برگزار گردید . این سمینار یک روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.