برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه تست نفوذ پذيری سامانه های تحت وب

کارگاه آموزشی دو روزه تست نفوذ پذيری سامانه های تحت وب مقابله با هک و جاسوسی الکترونيک سطوح 8 9 مورخ 1392/03/30تا 1392/03/31در مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، سازمان صنایع هوا و فضا، بانک مرکزی، شورای هماهنگی تبليغات اسلامی توسط مدرس این دوره آقای مافی برگزار گردید.