برگزاری کارگاه آموزشی 60 ساعته مقدماتی فلش

کارگاه آموزشی مقدماتی فلش به مدت 60 ساعت مورخ 1392/02/4تا 1392/04/08 در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 تا ساعت 14:00 در  مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران منطقه 4 توسط مدرس این دوره آقای مهندس مومنی برگزار گردید.