برگزاری کارگاه سيستم مديريت امنيت اطلاعات کد دوره 7063 آبفا استان تهران

مورخ 22، 23، 27 ، 29 مهر ماه و  8 آبان 1392  دوره 5 روزه با عنوان سيستم مديريت اطلاعات کد دوره 7063  با حضور برخی از مدیران بخش های انفورماتیک و حراست شرکت آب و فاضلاب استان تهران در محل لابراتوار شرکت شبکه علمی غرب آسیا برگزار گردید .

این دوره 5 روزه  توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.