برگزاری کارگاه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک سطوح دوازدهم ، یازدهم و دهم

دوره آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک سطح دوزادهم، یازدهم، دهم مورخ سی بهمن تا دوم اسفند 1392 با حضور کارشناسان شرکت های تولیدی شیمایی کلران، موتوژن، مجتمع مرغ آرین بابلکنار، آدفا، شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، سرمایه گذاری تامين اجتماعي، نیروی دریایی راهبردی، صنایع شهید درویش ، برق منطقه ای غرب، اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد و دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت برگزار گردید.

این دوره آموزشی سه روزه توسط مدرس آقای حیدر علی کورنگی برگزار گردید.