دهمين سمينار آموزشی شبکه علمي غرب آسيا

دهمين سمينار آموزشي شبکه علمي غرب آسيا با عنوان دورکاری، دولت الکترونيک و امنيت اطلاعات در روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ يکم و دوم مرداد سال 1390 در سالن همايش هاي هتل آکادمي فوتبال هتل المپيک از ساعت 9:00 تا 15:30 توسط شبکه علمی غرب آسیا برگزار شد.در اين سمينار آقای عمو زيدی، آقای محمدیان، آقای کورنگی، آقای مدحج، آقای سينايی و آقای دکتر حريري سخنرانی نمودند.