دوره آموزشی مهارت هشتم فناوری اطلاعات ( امنیت اطلاعات ) پتروشیمی شازند

 دوره آموزشی مهارت هشتم فناوری اطلاعات ( امنیت اطلاعات )  ويژه مدیران و کارشناسان محترم آن شرکت پتروشیمی شازند مورخ 28و29 خرداد ،1 و 2 تیرماه ، 16 و 17 تیرماه ، 27 و 28 مرداد در محل شرکت پتروشیمی شازند برگزار گردید .

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.