دوره امنيت اطلاعات ويژه مديران حراست

به همت حاج آقا محمدي مديرکل محترم حراست استان اصفهان، جناب آقاي صالحي دبير محترم شوراي هماهنگي حراست هاي استان اصفهان و مديران محترم حراست شرکت آبفا و دانشگاه خوراسگان جناب آقايان فاطمي و فرهنگ، اولين دوره دو روزه آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات ويژه مديران حراست استان اصفهان به ميزباني شرکت آبفاي آن استان در روزهاي سوم و چهارم اسفندماه 1387 با حضور 57 نفر از مديران حراست استان برگزار گرديد. حيدرعلي کورنگي مدرس اين دوره، اين اقدام را در راستاي ارتقاء سطح امنيت اطلاعات استان و بخشي از طرح پدافند غيرعامل استان اصفهان عنوان نمود و در مصاحبه با روابط عمومي شبکه علمي افزود، مادام که در سايه مقام عظماي ولايت(روحي فداه) به پدافند غيرعامل اهتمام ورزيده و منويات معظم له اجرايي گردد، دشمنان اين مرز و بوم خوار و ذليل تر از قبل در مقابل همت والاي ايرانيان چاره اي جز سکوت و تحمل شکست نخواهند داشت


مدير شبکه علمي غرب آسيا از زحمات مديران، معاونين و کارشناسان محترم شرکت آبفاي استان اصفهان به خصوص جناب آقاي سيد محمد محمودي هاشمي، معاون محترم منابع انساني آن شرکت و جناب آقاي رئيسي کارشناس محترم شرکت آبفا که در برگزاري اين دوره زحمات بسياري را متقبل شدند صميمانه قدرداني نمود.

گفتني است در بعد از ظهر روز دوم، کليه شرکت کنندگان در آزمون کتبي پايان دوره شرکت نمودند و مقرر گرديد گروه دوم مديران حراست استان در سال 1388 در دوره مشابهي شرکت نمايند.