دوره امنیت اطلاعات ويژه کارشناسان آبفا استان تهران

به همت شرکت آب و فاضلاب استان تهران دوره آشنایی با ISMS مورخ 26 مرداد ، 2 تا 5 شهریور برای 150 نفر از کارشناسان آن شرکت محترم در محل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار گردید .

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.