دومين دوره آموزشي خانم هاي خانه دار

در تاريخ1387/10/16 دومين دوره آموزش کامپيوتر، اينترنت و تجارت الکترونيکي به خانم هاي خانه دار در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي واقع در مجتمع دانش پژوهان آغاز شد.

در اين دوره 60 ساعته بانوان خانه دار منطقه يک تهران علاوه برآشنايي با مفاهيم فناوري اطلاعات و نرم افزارهاي عمومي مانند واژه پرداز، صفحه گسترده و … با نحوه راه اندازي و مديريت يک فروشگاه الکترونيک آشنا مي شوند.

 

مدرس اين دوره خانم مهندس غنوديان مي باشند.