دومين کارگاه درجه دو لينوکس

دومين کارگاه سه روزه آموزش درجه دو کاربري لينوکس مبتني بر سيستم عامل CentOS در روزهاي چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مورخ بيستم، بيست و يکم و بيست و دوم آبان ماه88 در مرکز آموزش شبکه علمي غرب آسيا  برگزار گرديد.

اين دوره که به صورت ويژه براي تعدادي از مديران و کارشناسان بخش هاي دولتي و دانشگاهي کشور برگزار شد، توسط آقاي مهندس محمد تشکري عضو کميته ملي نرم افزارهاي متن باز دانشگاه صنعتي شريف تدريس گرديد.