سازمان الکترونيک ويژه هلال احمر

در تاريخ 1387/7/22مديران و کارشناسان جمعيت هلال احمر کشور در دوره آموزشي سازمان الکترونيک شرکت نمودند.

اين دوره آموزشي که به مدت 18 ساعت به طول خواهد انجاميد با همکاري شبکه علمي غرب آسيا و مرکز آموزش منظومه برگزار مي گردد.

شرکت کنندگان در دوره مزبور مديران و کارشناسان بخش هاي مختلف از جمله اداره مشارکتهاي مردمي، اداره مددکاري و مشاوره، اداره طرح و برنامه و دفاتر ارزيابي، ارتباطات و آمار و پردازش اطلاعات بودند.
شبکه علمي غرب آسيا اميدوار است کليه کارشناسان و مديران بخش هاي دولتي در خصوص اعلام آمادگي جهت حضور در دوره سازمان الکترونيک (E-Organization) اقدام نموده و با فراگيري مراحل ايجاد و توسعه سازمان هاي مبتني بر فناوري در راستاي دستيابي به دولت الکترونيک کوشا  باشند. ان شاء الله.