شانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار

شانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا شهريور ماه 1390  بر گزار شد.

در اين دوره که از تاريخ 23/06/1390 تا تاريخ 25/06/1390 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از  کارشناسان محترم بانک ملت حضور داشتند و اولین دوره امنیت اطلاعات خود را سپری نمودند.