ششمين سمينار آموزشي شبکه علمي

ششمين سمينار آموزشي شبکه علمي غرب آسيا در روزهاي هفتم و هشتم آبان ماه 87 به ميزباني دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي در تالار مولوي آن دانشگاه برگزار شد.

در اين سمينار بيش از 600 نفر از مديران و کارشناسان بخش هاي دولتي، دانشگاهي و خصوصي با استاندارد ايزو 27002 و اصول مهندسي امنيت نرم افزار و متدولوژي Secure UP آشنا شدند.