هفتمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه

هفتمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه شبکه علمی غرب آسیا بر گزار شد.

در اين دوره که از تاریخ 1390/02/14 لغایت 1390/02/16 به طول انجامید تعدادی از کارشناسان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت دومین دوره امنیت اطلاعات خود را سپری نمودند.

مدرس این دوره آقای مهندس محمد مافی بود.