هفدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار

هفدهمین کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا مهر ماه 1390  بر گزار شد. در اين دوره که از تاريخ 12/07/1390 تا تاريخ 14/07/1390 روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8:30 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از کارشناسان محترم شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران حضور  داشتند و اولین دوره امنیت اطلاعات خود را سپری نمودند.

بخش اول از اولين روز اين دوره توسط آقاي حيدرعلي کورنگي و بخش هاي بعدي توسط آقاي محمد مافي مدرسين شبکه علمي غرب آسيا تدريس گردید.