همکاري دانشگاه آزاد با شبکه علمي

در تاريخ 12 و 1387/8/13 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس با همکاري شبکه علمي غرب آسيا، سمينار آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر ايزو 27001 و ايزو 27002 برگزار نمود.

در اين سمينار دو روزه که بنا به دعوت جناب آقاي دکتر محسن دهقاني معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس و با جديت و پشتکار سرکار خانم مهندس فرح مدير محترم دفتر ارتباط با صنعت آن دانشگاه برگزار گرديد، گروهي از مديران و کارشناسان حراست و فناوري اطلاعات سازمان ها و ادارات استان هرمزگان با استانداردهاي ISO 27001 و ISO 27002 آشنا شده و اصول حراست فناوري اطلاعات و پياده سازي ISMS را فرا گرفتند.

اين دوره دو روزه توسط آقاي حيدرعلي کورنگي تدريس گرديد.
شبکه علمي غرب آسيا از زحمات جناب آقاي دکتر دهقاني و سرکار خانم  مهندس فرح که در راستاي ارتقاء امنيت سيستم هاي اطلاعاتي استان هرمزگان تلاش هاي بي شائبه اي را متقبل گرديدند، صميمانه قدرداني و سپاسگزاري مي نمايد.