پانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک آن درجه چهار

پانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا تير ماه 1390   بر گزار شد.

در اين دوره که از تاريخ 1390/04/29 تا تاريخ 1390/04/31 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از  کارشناسان محترم سازمان هاي دولتي و برخي دانشگاه ها حضور داشتند و اولین دوره امنیت اطلاعات خود را سپری نمودند

ضمناً اين دوره توسط آقای محمد مافي تدريس گرديد