پنجمين سمينار آموزشي شبکه علمي

در روزهاي 11 و 12 تيرماه 1387 بيش از 540 نفر از مديران و کارشناسان بخش هاي دولتي، دانشگاهي و خصوصي به منظور فراگيري استاندارد ايزو 27001 در پنجمين سمينار آموزشي شبکه علمي که به ميزباني دانشگده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد شرکت نموده و با کنترل هاي 133 گانه اين استاندارد و 11 سرفصل مندرج در آن آشنا شدند.