کارگاه آموزش پورتال

کارگاه آموزش پورتال در مهرماه 87 با هدف گسترش کاربرد پورتال در سازمان هاي الکترونيکي ، کارگاه آموزش پورتال در شبکه علمي برگزار شد .

در اين دوره آموزشي که توسط خانم بوستاني تدريس گرديد ،علاقه مندان با نحوه مديريت نرم افزار Expansion portal php Edition آشنا شدند.

 از جمله خصوصيات اين پورتال مي توان به user friendly ,open source بودن آن اشاره کرد.

 Expantion portal  نرم افزار تحت وبي است که با استفـاده از توانمنــدي هاي پورتال هايي همچون مامبو،جوملا،  7seas ، xoops و … توليد شده و از قالب مديريتي جوملا استفاده مي نمايد.

اين نرم افزار توسط واحد گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات توليد شده و داراي پشتيباني فني و امنيتي است.