کارگاه امنيت اطلاعات در بانک مسکن

در روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ  26و 88/2/27  اولين کارگاه امنيت اطلاعات بانک مسکن برگزار گرديد.

در اين کارگاه دو روزه که به همت جناب آقاي مهندس زلفي گل معاون محترم حراست فناوري اطلاعات و جناب آقاي مهندس حافظي اسکويي کارشناس محترم اداره آموزش بانک مسکن و بنا به دعوت جناب آقاي مهندس مسعود ارمغاني معاون محترم اداره آموزش آن بانک برگزار شد، مديران و کارشناسان واحدهاي فناوري اطلاعا ت – حراست – خدمات نوين – مديريت ريسک و طرح و برنامه حضور داشتند  و حيدرعلي کورنگي مدير شبکه علمي نحوه  مقابله با هک ، روش تدوين سند راهبري سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) و نحوه استقرار و پياده سازي استاندارد ايزو 27001 بر اساس استاندارد ايزو 27002 را تدريس نمود.
کورنگي در گفتگو با روابط عمومي شبکه علمي خاطر نشان ساخت اينگونه کارگاههاجهت ايجاد وحدت رويه بين اعضاي کميته هاي راهبري سيستم مديريت امنيت اطلاعات گامي ارزنده و مفيد مي باشد.