کنفرانس ملي امنيت اطلاعات واسرائيل شناسي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

يازدهمين گردهمايي سراسري شبکه علمي غرب آسيا با عنوان کنفرانس ملي امنيت اطلاعات واسرائيل شناسي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در تاريخ 1391/04/19 در سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک تهران برگزار شد.
اين کنفرانس در ساعت 09/30  با تلاوت آياتي از کلام الله مجيد، پخش سرود مقدس جمهوري اسلامي ايران وخير مقدم آقاي مهندس بلال مدحج م آغاز شد.

زمان

برنامه

9/40الي 10/25

سخنراني جناب آقاي هاديخاني ،دکتراي مديريت استراتژي با موضوع سيستم مديريت استراتژي پروژه هاي فناوري اطلاعات، مدير محترم فناوري اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح.

موضوع سخنراني : End Point Data protection

10/40الي11/00

سخنراني جناب آقاي محمدجواد احمدي پژوهشگر امنيت اطلاعات و مدرس مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي شريف

موضوع سخنراني : بدافزارهاي مستقل از سکو

11/00 ـ 11/30

پذيرايي ميان وعده

11/30 ـ 12/00

سخنراني جناب آقاي علي کيايي فر مشاورشرکتفناورياطلاعاتدرپروژهمليگذراز IPv4 به IPv6،مشاورفنيدرپروژهمليپالايشاينترنتکشوردرشرکتارتباطاتزيرساختو مدير تحقيق و توسعه شرکت آيده نگاران آيکو

موضوع سخنراني : رايانش ابري و نقش آن در امنيت و بررسي راهکارجداسازي اينترنت از شبکه داخلي

12/00 ـ13/00

سخنراني جناب آقاي حيدرعلي کورنگي ،  پژوهشگر امنيت اطلاعات و جنگ سايبري

موضوع سخنراني : بررسي حضور بي سابقه رژيم صهيونيستي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات جمهوري اسلامي ايران و بررسي برخي نفوذهاي متداول

13/00 ـ14/00

نماز، ناهار و استراحت

14/00 ـ 14/30

ادامه سخنراني آقايکورنگي

14/30ـ 15/10

سخنراني جناب آقاي حسن کدخدايي خلفي و جناب آقاي مجيد فرهادي هر دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه دامغان

موضوع سخنراني : آسيب شناسي بحران اطلاعاتي پيش آمده، تهديدات فاوا وتربيت نيروي انساني متخصص براي مقابله با اين تهديدات