گروه شرکت های آریسا

گروه شرکتهای آریسا شامل هشت شرکت و گروه با سابقه اجرای بیش از پانصد پروژه به شرح مندرج در رزومه است.
گروهها و شرکتهای عضو گروه آریسا عبارتند از:
 فناوران اطلاعات آریسا
 شبکه علمی غرب آسیا
 دانش آموختگان آریسا ارس
 راهبرداندیشان فناوری اطلاعات توسن
 کارگزاری بیمه مستقیم برخط آریسا ارس
 ایمن کاوش آریسا
 نگاران تجهیز آریسا
 واحد گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات قرن بیست و یک

حوزه هاي فعاليت:
 طراحی، اجرا، نگهداري و پشتيباني شبکه هاي رايانه اي و مخابراتي
 طراحی و تولید Mobile Application ویژه سیستم عامل های IOS و Android
 طراحی و تدوین اسناد ICT Master Plan و ارائه مشاوره در خصوص اجراي آن
 برگزاري سمينارهاي کشوري و دوره هاي آموزشي مرتبط با امنيت شبکه و امنيت اطلاعات
 ارائه مشاوره و استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)
 توليد نرم افزارهاي کاربردي متن باز از طريق Customize نمودن نرم افزارهاي متن باز قابل قبول
 ارائه خدمات Web Hosting (ميزباني وب) و Dedicated Server (سرورهاي اختصاصي)
 انجام آزمون امنيتي نرم افزارها و سخت افزارها
 برنامه نويسي امن مبتني بر اصول مهندسي امنيت نرم افزار
 ارانه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه هاي فناوري اطلاعات
 توليد تجهيزات امنيت شبکه شامل UTM ايراني، Antispy و …