برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت آب و برق

در تاریخ 1392/02/8در محل شرکت شبکه علمی غرب آسيا دوره يک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات در نیروگاهها برای با حضور برخی از کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای تهران برگزار گردید. این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه تست نفوذ پذيری سامانه های تحت وب

کارگاه آموزشی دو روزه تست نفوذ پذيری سامانه های تحت وب مقابله با هک و جاسوسی الکترونيک سطوح 8 9 مورخ 1392/03/30تا 1392/03/31در مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، سازمان صنایع هوا و فضا، بانک مرکزی، شورای هماهنگی تبليغات اسلامی توسط مدرس این دوره آقای مافی برگزار […]

برگزاری کارگاه آموزشی 60 ساعته مقدماتی فلش

کارگاه آموزشی مقدماتی فلش به مدت 60 ساعت مورخ 1392/02/4تا 1392/04/08 در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 تا ساعت 14:00 در  مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران منطقه 4 توسط مدرس این دوره آقای مهندس مومنی برگزار گردید.

چهاردهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار

چهاردهمین کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا خردادماه 1390  بر گزار شد.  در اين دوره که از تاريخ 1390/03/09 تا تاريخ 1390/03/11 روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از کارشناسان محترم شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران حضور داشتند و […]

پانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک آن درجه چهار

پانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا تير ماه 1390   بر گزار شد. در اين دوره که از تاريخ 1390/04/29 تا تاريخ 1390/04/31 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از  کارشناسان محترم سازمان هاي دولتي و برخي دانشگاه ها حضور داشتند و اولین دوره […]

ششمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه

ششمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه شبکه علمی غرب آسیا   بر گزار شد. در اين دوره که از تاریخ 06/05/1389 لغایت 8/05/1389 به طول انجامید  تعدادی از کارشناسان محترم سازمان هاي و دانشگاه هاي دولتي دومين دوره امنيت اطلاعات خود را سپری نمودند.

هشتمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه

 هشتمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه شبکه علمی غرب آسیا در  بر گزار شد. در اين دوره که از تاریخ 16/06/1390 لغایت 18/06/1390 به طول انجامید ، تعدادی از کارشناسان محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سرمایه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت پالایش نفت شيراز، شرکت نوترون شيمي، دانشگاه فنی و حرفه […]

شانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار

شانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا شهريور ماه 1390  بر گزار شد. در اين دوره که از تاريخ 23/06/1390 تا تاريخ 25/06/1390 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از  کارشناسان محترم بانک ملت حضور داشتند و اولین دوره امنیت اطلاعات […]

هفدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار

هفدهمین کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا مهر ماه 1390  بر گزار شد. در اين دوره که از تاريخ 12/07/1390 تا تاريخ 14/07/1390 روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8:30 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از کارشناسان محترم شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران حضور  […]

سمينار آموزش امنيت اطلاعات در شرکت برق منطقه ای باختر

به همت مديريت حراست، روابط عمومی و آموزش شرکت برق منطقه ای باختر سمينار آموزشی يک روزه امنيت اطلاعات و ارتباطات در مرکز آموزش اين شرکت برگزار شد.در اين سمينار که بيش از 200 نفر از مديران و کارشناسان صنعت آب و برق استان مرکـزی از جمله مدير عامل محترم شرکـت برق منطقه ای باختـر، […]