آموزش

مجازی سازی

شبکه علمی غرب آسیا به مجازی سازی در سه حوزه زیر تسلط دارد: الف- مجازی سازی بر اساس ESXi ب- مجازی سازی بر اساس VirtualBox ج- مجازی سازی بر اساس

برنامه نویسی امن

یکی از راه های جلوگیری از نفوذ هکر ها و جاسوسان الکترونیکی به سامانه ها، استفاده از دستورالعمل های مهندسی امنیت نرم افزار است. شبکه علمی غرب آسیا در حوزه

(تست نفوذپذیری)

یکی از راهکارهای شناسایی مخاطرات شبکه های کامپيوتری و مخابراتی اجرای تست نفوذ پذیری (Penetration Test)می باشد. شبکه علمی غرب آسیا پروژه هاي تست نفوذ پذيري بخش های دولتی، صنعتی،

استقرار ISMS

شبکه علمی غرب آسیا در حوزه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استانداردهای ردیف 27000 و سند افتا و بر اساس چرخه PDCA خدمات آموزشی و ارشاد  و

برگزاری سمينار آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبری در شرکت ملی مناطق نفت خيز

به همت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب سمينار آموزشی آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبريدر تاریخ 1391/4/21 در محل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ويژه کاربران و کارشناسان برگزار گردید . این سمینار